Māja atvērta mākslai, mūzikai un radošai domai.

2016. gadā Dzērbenē tika atklāta Amatu māja, kurā ir radīta vide un iespējas dažādām mērķauditorijām apgūt seno amatu prasmes un darboties līdzi mūsdienu ideju darbnīcās.

Kultūras nami un kultūras aktivitātes

Vecpiebalgas novada publiskās bibliotēkas ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestādes, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem.