Dabaru ezers (arī Dabaru-Stupēnu ezers, Stupeņu ezers, Stupeņu-Dabaru ezers) ir subglaciāls caurteces ezers Vecpiebalgas novada Taurenes pagasta centrālajā daļā.

Dibens - dūņains, kūdrains. Ezera krasti rietumos ir zemi, lēzeni, bet austrumos - slīpi. Ezeru caurtek Gaujas upe. Ezerā dzīvo līdakas, asari, raudas, plauži, līņi, ruduļi un pliči. Ezerā dažkārt novērojama ūdens ziedēšana.

Rietumos no ezera trodas Brēdiķu (Lejstupu) pilskalns.

Vidējais dziļums ir 2.8 metri, bet maksimālais dziļums - 5.5 metri.