Mācītājmuižas ezers (arī Dzērbenes ezers, Mācītāja muižas ezers, Ziediņu ezers) ir subglaciāls caurteces ezers Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagasta Dzērbenes ciema ziemeļos.

Ezerā ietek Šķesterupīte no Arāju ezera, iztek - Šķesterupīte uz Kapsētas ezeru. Ezerā dzīvo ruduļi , raudas, plauži, asari un līdakas.

Ezera dienvidos - peldvieta. Starp Mācītājmuižas ezeru un Kapsētas ezeru atrodas Augstais kalns.