Kapsētas ezers ir publisks subglaciāls caurteces ezers Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagasta Dzērbenes ciema austrumos.

Dibens - dūņains. Krasti - zemi. Ietek Šķesterupīte no Mācītājmuižas ezera un Skraustupīte no Juvera, iztek Šķesterupīte (šajā posmā saukta Vicupe) uz Šķesteru ezeru. Ezerā dzīvo rudulis, plicis, asaris, karpa, karūsa, līdaka, līnis, plaudis, kā arī rauda . Ligzdo pīles.

Ezera rietumos - Dzērbenes kapi. 200 metri uz ziemeļrietumiem no ezera - Dzērbenes baznīca.

Starp Kapsētas ezeru un Mācītājmuižas ezeru atrodas Augstais kalns.

Ezera vidējais dziļums ir 1.9 metri, bet maksimālais dziļums - 3.0 metri.