Juveris

Juveris (arī Juvera ezers) ir publisks subglaciāls caurteces ezers Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagasta centrālajā daļā.

Dibens - smilšains, oļains, akmeņains. Ūdesn krāsa - dzidrūdens. Krasti - slīpi, ziemeļos - stāvi, pieejami. Ezerā divas salas, Lielajai salai platība - 1,1 ha. Ietek strauts no Kaupēnu ezera un Asmeņupīte no Asmeņa, iztek Juverupīte uz Kapsētas ezeru. Ezerā novērojami sūkļi. Tajā dzīvo līdakas, asari, raudas, karūsas, plauži, vēdzeles, zuši, pliči un līņi. Novērojama bebru darbība, ligzdo kaijas, pīles.

Krastos vairākas peldvietas, dienvidaustrumu krastā - atpūtas bāze.

Tā platība (spoguļvirsma) ir 77,5 ha, vidējais dziļums – 8,5m, maksimālais – 20,2 m. Ainavisks ezers Dzērbenes ezeru grupā.