Carousel imageCarousel image

Asmenis (arī Asmaņa ezers, Asmens, Asmeņa ezers, Asmeņu ezers) ir subglaciāls caurteces ezers Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagasta centrālajā daļā starp Ilzes ezeru un Juveri.

Krasti - slīpi, pieejami. Ūdens krāsa - brūnūdens. Ezerā ietek strauts no Ilzes ezera, iztek strauts uz Juveri.

Šeit mīt sudrabkarūsa, plaudis, rudulis, asaris, kā arī līdaka. Novērojama bebru darbība. Gar krastiem daudz nogrimušu koku.

Ezera maksimālais dziļums ir 22.2 metri.