Šķesteru ezers (arī Šķesteris, Šķeteru ezers, Tupiņezers, Tupiņu ezers) ir subglaciāls caurteces ezers Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagasta dienvidos, uz dienvidaustrumiem no Dzērbenes.

Ietek - Šķesterupīte (šajā posmā saukta Vicupe) no Kapsētas ezera, kā arī Skolasupīte. Iztek - Šķesterupīte uz Gauju. Ezerā dzīvo līdakas, asari, plauži, raudas, ruduļi un līņi.

Ezera maksimālais dziļums ir 8.1 metri.