Inguna Bauere

Pēc izglītības inženiere un pedagoģe, bet sirdī rakstniece. Augusi Liepājā, bet nu jau vairākus gadus īsta piebaldziete. Tā ir Inguna Bauere, kuras biogrāfiskie darbi, “Lizete, dzejniekam lemtā”, “Skolas Līze”, “Dieva riekšavā”, pazīstami visā Latvijā. Šī būs saruna par literatūru, vēsturi, kultūru un par to, kas viņai padodas vislabāk – par rakstīšanu.

,,Pa ,,Mērnieku laiku” varoņu takām

Maršruts: Vecpiebalgas baznīca - Vecpiebalgas muiža un vecais pagastnams - muzejs Kalna Kaibēni - brauciens apkārt Ineša ezeram –– Kagaiņi – Ģibuļi - Silakrogs – Mādari – Lienas kapi - Vecpiebalgas centrs.

Laiks: apmēram 4 stundas

Cena: 50 eiro dalībnieku grupai, kas nepārsniedz 10 cilvēkus, katram nākošajam dalībniekam + 5 eiro.

Ekskursijas piedāvājumā ietilpst:

Tikšanās ar rakstnieci Ingunu Baueri Vecpiebalgas baznīcā – Dievnama apskate un stāsts par tā vēsturi.

Vecpiebalgas muiža un vecais pagastnams (Ķenča cietums) – leģendas vai īstenība? Piebalgas porcelāna fabrikā tapušu oriģinālu suvenīru apskate un iegāde (arī ar ,,Mērnieku laiku” personāžu attēliem).

Memoriālā muzeja Kalna Kaibēni – ,,Mērnieku laiku” rašanās vietas – apmeklējums. Stāstījums par pirmā latviešu romāna autoriem, viņu laikmetu un apstākļiem, kādos radās slavenākais no brāļu Kaudzīšu gara darbiem.

Apskates brauciens apkārt gleznainajam Ineša ezeram, klausoties stāstījumu par ,,Mērnieku laiku” varoņiem un to prototipiem. Vecpiebalgas aizsargājamo ainavu apvidus baudīšana. Ceļa turpinājumā - ,,Prātnieka mājas”, ,,Pietuka Krustiņa skolas” u.c. vietu, kas saistītas ar ML varoņiem, apskate (caur autobusa logu, toties īstajā vietā, ļaujoties iztēlei).

Mādari – rakstnieku Kaudzīšu dzimtā vieta.

Vecās Vecpiebalgas kapsētas apmeklējums, lai aplūkotu tēlnieces Maijas Baltiņas veidoto ,,Mērnieku laiku” Lienas skulptūru. Atgriešanās Vecpiebalgas centrā.

Pa Vecpiebalgas rakstnieces romānu varoņu pēdām

Maršruts: Vecpiebalgas baznīca – Vecpiebalgas muiža (6 km) - Vecpiebalgas Vidus kapi – Vecpiebalgas skola.

Laiks: apmēram 3 stundas

Ekskursijas piedāvājumā ietilpst:

Tikšanās ar vēsturiski biogrāfisko romānu rakstnieci Ingunu Baueri, viņas populārāko romānu fragmentu lasījumi autores izpildījumā, sarunas par darbiem, atbildes uz jautājumiem.

Stāstījums par unikālo Vecpiebalgas evaņģēliski luterisko baznīcu – vēsture kopsolī ar mūsdienām, baznīcas apskate, Jūlija Jēgera altārglezna, torņa projekts, fotogrāfiju izstāde.

Brauciens (5 km) uz Vecpiebalgas muižu, muižas apskate. Piebalgas Porcelāna fabrikas galerija – veikaliņš, kur iegādājami unikāli suvenīri.

Atgriešanās Vecpiebalgas centrā un Vidus kapsētas apmeklējums. Rakstnieces pagātnes stāsti, pieminot dižākos piebaldzēnus.

Vecpiebalgas vidusskola - agrākā draudzes skola, kuru 64 gadus vadīja Andreja Pumpura sievastēvs Andžs Rātminders un kurā mācījušies vai strādājuši daudzi izcili tautieši. Saules pulkstenis, ūdensrožu dīķis, zivtiņu barošana, pastaiga pa Vecpiebalgas centru.

P.S. Pēc ekskursantu vēlēšanās, braucot uz muižu, maršrutu iespējams pagarināt, iekļaujot brāļu Kaudzīšu memoriālā muzeja Kalna Kaibēni apmeklējumu. Ekskursija pa muzeju apmēram stundas garumā, vada aizrautīgais vēstures pētnieks un fotogrāfs Aivars Ošiņš, maksa – 1,50 eiro.

Cena: 50 eiro dalībnieku grupai, kas nepārsniedz 10 cilvēkus, katram nākošajam dalībniekam + 5 eiro.

Kontakti:

Tel. +371 26428354

http://ingunabauere.lv/