Mūsu gidi

Vecpiebalgas, Inešu pagastu ekskursija.

Rakstniece, vairāk nekā 20 kultūrvēsturisku, biogrāfisku un dzimtas romānu autore.

Vecpiebalgas pagasta ekskursija.

Muzeja "Kaikaši" vadītāja.

Vecpiebalgas pagasta ekskursija.

Balt-Go tūristu grupu vadītāja

Taurenes pagasta ekskursija.

Taurenes kultūras nama vadītāja.

Kaives pagasta ekskursija.

Kaives pagasta kultūras nama vadītāja, Vecpiebalgas novada domes deputāte.