Par attiecīgā tūrisma produkta mērķgrupu tiek uzskatīts ikviens Latvijas valsts iedzīvotāju, kurš savā ikdienā mēdz lietot modernās informācijas tehnoloģijas, piemēram, viedtālruņus, vai planšetdatorus. Darba izveide saistīta ar vēlmi vērst ceļotāju, kā arī vietējo iedzīvotāju uzmanību uz Latvijā aplūkojamajām dabas un kultūrvēstures vērtībām, kuras nereti ikdienas steigā tiek uzskatītas par pašsaprotamām un tūrismā īpaši neizceļamām.