Piebalgas Porcelāna Fabrika sadarbībā ar Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas novadu pašvaldībām piedāvā jaunu projektu "Piebalgas ainavu ceļi" Projekta mērķis ir Piebalgas Porcelāna Fabrikas apmeklētājiem un novadu viesiem palīdzēt sastādīt iespējami labāko, interesantāko Piebalgas ceļojumu maršrutu.