Piebalgas Porcelāna Fabrika sadarbībā ar Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas novadu pašvaldībām piedāvā jaunu projektu "Piebalgas ainavu ceļi" Projekta mērķis ir Piebalgas Porcelāna Fabrikas apmeklētājiem un novadu viesiem palīdzēt sastādīt iespējami labāko, interesantāko Piebalgas ceļojumu maršrutu.

Pakalns pēc pakalna, Līkums aiz līkuma, zilo ezeru vaibsti. Tāda ir mūsu mainīgā Piebalga, ko piedāvājam baidīt ar velosipēdu!

Kas slēpjas aiz nākošā pakalna, vai aiz tā meža ieloka? Liec somu plecos un izstaigā Piebalgu.